‘Hành lang ung thư’ của Mỹ nằm ở đâu?

Ông Robert Taylor đến viếng mộ người thân. Khu nghĩa trang này nằm ngay bên trong...