3 kiểu tóc buộc vội cũng đẹp mê ly, chị em công sở thử luôn

0
33
Rate this post

Tóc buộc nửa 

Khỏi phải nói về độ siêu nhanh của kiểu tóc này, tuy nhiên đừng vơ đại chiếc dây chun buộc mà hãy chọn phụ kiện kẹp tóc để tạo điểm nhấn cho kiểu tóc này. Với những nàng có mái tóc dày, hãy cố định bằng chun buộc rồi sau đó kẹp thêm chiếc kẹp tóc, đó có thể là 1 chiếc kẹp tóc kim loại hay một chiếc kẹp ngọc trai. 

@media screen and (max-width: 760px) .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .left width: 62.26%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .left a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .left a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid display: flex; justify-content: space-between; width: calc(37.74% – 5px); flex-direction: column; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .top height: 49.07%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .top a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .top a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .bot height: calc(50.93% – 5px); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .bot a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .bot a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row-reverse; width: 100%; margin-top: 5px; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .top width: calc(63.07% – 5px); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .top a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .top a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .bot width: 36.93%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .bot a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .bot a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .PhotoCMS_Caption background-color: #ffffff; display: none; @media screen and (min-width: 760px) .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 display: flex; justify-content: space-between; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .left width: 45.29%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .left a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .left a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid width: 22.35%; display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: column; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .top height: 49.07%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .top a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .top a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .bot height: calc(50.93% – 10px); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .bot a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .mid .bot a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: column; width: calc(32.36% – 20px); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .top height: 36.97%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .top a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .top a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .bot height: calc(63.03% – 10px); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .bot a height: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-4 .right .bot a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .PhotoCMS_Caption background-color: #ffffff;

Tóc búi/ buộc kết hợp kẹp 

Lại thêm 1 kiểu tóc siêu dễ mà chỉ cần buộc hú họa, thậm chí chẳng cần dùng lược để chải vào nếp phần tóc con lởm chởm đó chính là kiểu buộc/ búi kết hợp với kẹp tóc xinh xắn này. Thay vì chải chuốt, hãy cố định phần tóc con hay phần tóc bị xòa xuống mặt bằng những chiếc kẹp ghim hay kẹp bấm. 

Với kiểu tóc buộc, hãy chọn tóc buộc thấp và cố định phần tóc 2 bên bằng kẹp mái nhé. 

Tóc búi không hề bị già, trái lại, nhờ những phụ kiện kẹp tóc mà nhìn hay ho hơn hẳn. Bạn có thể chọn kẹp 2 bên tóc hay chọn kẹp để cố định phần tóc sau gáy nhìn cũng khá thú vị. 

Tóc kẹp bên 

Buổi sáng vội vàng và không có thời gian chau chuốt, hãy bôi kem chống nắng, tô son và chọn ngay 1 chiếc kẹp tóc đính đá hay đính ngọc trai để tạo điểm nhấn cho mái tóc của mình. Bạn có thể chọn kẹp phần mái sang 1 bên, hay chỉ đơn giản là cố định phần tóc bên hay bị xòa xuống mặt bằng cách vặn xoắn 1 lọn nhỏ rồi dùng kẹp cố định.  

@media screen and (max-width: 760px) .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 width: 100vw; margin-left: -10px; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .left width: 67.06%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .left a display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .left a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; width: calc(32.94% – 5px); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .top display: none; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .bot height: 100%; width: 100%; display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: column; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .bot a height: calc((100% – 5px) / 2); width: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .bot a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .insert-af margin-top: 5px; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .insert-af a width: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .insert-af a img width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .PhotoCMS_Caption background-color: #ffffff; display: none; @media screen and (min-width: 760px) .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 width: 100%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 display: flex; justify-content: space-between; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .left width: calc((100% – 10px) / 2); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .left a display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .left a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; width: calc((100% – 10px) / 2); .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .top height: calc((100% – 10px) / 2); width: 100%; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .top a height: 100%; width: 100%; display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .top a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .bot height: calc((100% – 10px) / 2); width: 100%; display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .bot a height: 100%; width: calc((100% – 10px) / 2); display: block; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .right .bot a img max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-1 .insert-af display: none; .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .PhotoCMS_Caption background-color: #ffffff;


Source link

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of